Contact 

Har du lyst til at komme forbi og se malerierne, har jeg atelier i København Danmark, og du er velkommen til at skrive til mig på mail eller telefon. 

Har du andre ting på hjerte, vil vide mere om et specifikt maleri eller har en idé til et vægmaleri hjemme hos dig, så skriv til mig.

 

Follow me on Instagram

  • Instagram
  • Pinterest

If you wish to come by and see a painting you are most welcome to make a visit to my atelier in Copenhagen Denmark. I'm available om mail or telephone. 

Do you have any questions on your mind or want to know more about a specific painting, or want a wall painting done at your house, please make contact by mail. 

Thanks for submitting!

Terms & Conditions

Handelsbetingelser 

Direkte:

fmrude@gmail.com

Generelt 

Francisca Rude

E-mail fmrude@gmail.com

København, Sydhavn

Betaling

Der kan betales via bankoverførelse, MobilePay, Metamask og kontant.   

Forsendelse og levering

Det er mulig selv at afhente maleriet hos mig i københavn. For levering afhænger pris og leveringtid af størrelse på maleriet. 

Er der tale om et stort opspændt maleri, eller er maleriet i en ramme, vil jeg tage kontakt til et professionelt forsendelses service, der bygger en kasse af træ. Dette vil koste omtrent 1400kr. ekstra. 

Sådan hænger du dit maleri op

Ved køb af maleri lavet på papir uden ramme, vil jeg anbefale at få det rammet ind. På de fleste rammer vil der være en ophængsmulighed.

Ved køb af maleri på opspændt lærred (uden ramme), er der fæstnet øksner på indersiden og der bruges almindelig ståltråd.

Placer dit maleri uden direkte sollys. Sollyset vil over tid afblege farverne. Vær forsiktig med at røre maleriet med dine bare fingre, dette er for at undgå fedtfingre.

 

Så er du klar til at skrue en skrue i væggen! 

Privatlivspolitik​

Personlige oplysniger bliver brugt til bogføring af salg og evt. til forsendelse af et maleri. Dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet til en 3. part. 

Trading conditions ​

 

Direct:

fmrude@gmail.com

 

In general

Francesca Rude

Email fmrude@gmail.com

Copenhagen, Sydhavn ​

 

Payment

Payment can be made via bank transfer, MobilePay, Metamask, and cash. ​

 

Shipping and delivery

It is possible to collect the painting from me in Copenhagen in person. For delivery, price and delivery time depend on the size of the painting. If it is a sizeable hung painting, or if the painting is in a frame, I will contact a professional shipping service that builds a wooden box. This will cost approximately DKK 1400, additional. ​

 

How to hang your painting When buying a painting made on paper without a frame, I recommend getting it framed. On most frames, there will be a suspension option. When buying a painting on stretched canvas (without a frame), axes are attached on the inside and ordinary steel wire is used.

Place your painting out of direct sunlight. The sunlight will fade the colors over time. Be careful not to touch the painting with your bare fingers, this is to avoid greasy fingers on the artwork.

 

Then you are ready to screw a screw into the wall! ​

 

Privacy Policy​ Personal information is used for sales accounting and possibly for shipping a painting. Your personal information will not be passed on to a third party.